İletişim Bilgileri

Ar-Ge ve İnovasyon

Ar-Ge ve İnovasyon

Ar-Ge ve İnovasyon

Bera Ar-Ge Yazılım, üniversite-sanayi işbirliği içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Firma bünyesinde iki Ar-Ge personeli görev yapmaktadır.

Firma olarak, literatür araştırmaları ve pratik deneyimleme yoluyla elde ettiğimiz bilgi ve becerilerle, yeni ürün, hizmet veya cihazlar ortaya koymak için titizlikle çalışmaktayız.

Endüstri 4.0 prensipleri ışığında, tüm teknolojik imkanları kullanarak:

  • Mevcut know-how ile daha kaliteli ürün/hizmet ortaya koymak,
  • Günceli yakalayarak daha güçlü know-how oluşturmak,
  • Firmaya ait tüm teknik ve süreçsel işlemlerde, daha yüksek verimlilik düzeyine ulaşmak,
  • Kendi kendimizi rakip kabul ederek, tekrara düşmeden, kaliteli işler çıkarmak,
  • Talep edilenle sınırlı kalmayıp, daha iyi, daha hızlı, daha kullanışlı ürünler ortaya koymak en temel çalışma prensiplerimizdir.