İletişim Bilgileri

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Sistem şartları doğrultusunda  oluşturduğumuz Yönetim Sistemi Politikamız;
 
• Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek verimliliğimizi uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye yükseltmek,
• Güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün/hizmet kalitesini sürekli yükseltmek ve yasal süreçler doğrultusunda müşteri beklentilerini aşan ürün/hizmetler geliştirmek,
• Risk ve fırsat değerlendirmelerimizi ve iş süreçlerimizi gözden geçirerek, performansımıza olumlu katkı sağlayacak yaklaşımları hayata geçirmek,
• En uygun, en doğru, en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde hareket ederek güvenilir bir firma olmak,
• Yasal mevzuatlar ve yönetmelikler doğrultusunda hareket ederek şeffaf bir kurumsal yönetim anlayışını felsefe edinmek,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için gerekli kaynakları sağlamayı ve sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek,
için yönetim olarak Kalite Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.